Provozuje: PCKBnet s.r.o., Masná 129, 382 41 Kaplice 382 41 Kaplice, IČO: 03798909, DIČ: CZ03798909
GSM: +420 608 126 122, WEB: www.pckbnet.cz, MAIL: knizek@pckbnet.cz
Dokumenty ke stažení: VOP | Rámcová smlouva - podnikatel | Rámcová smlouva - spotřebitel | Specifikace rozhraní sítě
Omezení nelineárních služeb - Prima a Nova | PCKBnet.cz

Vážení zákazníci,

Dovolte nám osvětlit situaci, která stála za omezením nelineárních služeb (timeshift a rekordér) u kanálů skupiny Nova a Prima. Bylo to potřebné k dokončení jednání o jejich zpoplatnění a následném vysílání. Ke zpoplatnění kanálů a nelineárních služeb dojde dříve či později u všech provozovatelů převzatého televizního vysílání, je to celoevropský trend. Jako partner jednoho z největších provozovatelů IPTV jsme mezi prvními, kteří jej v návaznosti na požadavky programerů musí řešit.

TV Prima

Všechny lineární kanály (služby) skupiny Prima budou nadále součástí „Základní rozšířené nabídky programů“. Jedná se o kanály Prima, Prima COOL, Prima ZOOM a Prima Love.

Nelineární služby se nyní stávají součástí nové rozšířené služby – balíčku P+.

Balíček P+ obsahuje:

  • 7 dní zpětného přehrávání u kanálů Prima, Prima Cool, Prima Zoom a Prima Love.
  • OTT – možnost sledovat všechny kanály Prima, Prima Cool, Prima Zoom a Prima Love kdekoli na území ČR

Cena rozšířené služby – balíčku P+ je 19,- Kč s DPH / měsíc.

TV Nova

Jednání s Novou probíhá již třičtvrtě roku. Komplikací v jednání je postoj Novy k podmínkám a definici „kabelového“ šíření vysílání. Zejména z tohoto typu šíření explicitně vylučují bezdrátové technologie a jiná koncová zařízení než televizor. Toto je definice ze smlouvy, kterou zasílali provozovatelům převzatého vysílání:

„Kabelová/IPTV Platforma“ znamená síť elektronických komunikací pro přenos dat a  televizních signálů provozovaná Provozovatelem, prostřednictvím které je šířeno televizní vysílání po metalickém vedení či optickými či obdobnými prostředky v uzavřené síťové infrastruktuře, přičemž zpřístupňování vysílání TV Programů je realizováno výhradně na domácích televizních přístrojích určených k příjmu lineárního televizního vysílání na Území, a to bez užití jakýchkoli dalších přístrojů. Pro vyloučení pochybností se za šíření TV Programů prostřednictvím Kabelové/IPTV Platformy nepovažuje jakékoli šíření TV Programů bezdrátově či prostřednictvím veřejné sítě Internet.

Jedná se tedy o problém obecnějšího rázu, který musí řešit všichni provozovatelé IPTV. Jestliže někdo podepsal smlouvu v základní podobě, tak mu neumožňuje nelineární šíření (timeshift), šíření do jiných zařízení než televizor a vysílání na bezdrátových sítích. Tedy smlouva je vhodná pouze pro obyčejné kabelové sítě. Rozsah a cena služeb se nicméně značně liší podle toho, jestli spadají do „kabelového“, nebo jiného šíření.

O dalším vývoji Vás budeme informovat.